Vandaag in Antwerpen,
morgen in Brussel en Gent…

Straks in gans VlaanderenDe lage emissiezone (LEZ) reglementering


ontzegt

1.000
Antwerpenaren toegang
tot hun eigen stad

dwingt

00.000
Vlamingen hun wagen
van de hand te doen

verbiedt

1.50.000
van de Belgische wagens
in een LEZ te rijden
Diesels ouder
dan 15 jaar
komen er
niet meer in
Diesels tussen
6 à 9 jaar
betalen toegang
eigen garage
Auto’s van
25 tot 40 jaar
krijgen totaal rijverbod
Old Timers
40++ jaar
betalen extra
per LEZ

We zijn vóór de LEZ
maar reageren tegen
de manier waarop
die wordt toegepast. • Geen moment van
  INSPRAAK of OVERLEG

  ***

 • Privacy wetgeving
  UITERST VAAG

  ***

 • Ook is de
  STAD NIET KLAAR

  ***

 • Onjuiste info
  MISLEIDT BURGERS

  ***Test of je auto straks wel of niet
een LEZ binnen mag in Vlaanderen.

(Antwerpese criteria gelden straks voor gans Vlaanderen)Rechtzaak via crowdfunding

 • Dit internet platform
  biedt aan kleine groepen de

  mogelijkheid zich te
  bundelden tot een
  burgergroep om
  samen op te treden.
 • Als “crowd” staan we sterk
  om, dank zij de nodige
  media aandacht, een
  rechtszaak aan te spannen
  en daar de nodige
  fondsen
  voor te verzamelen.


Naar de
rechtbank


Wanneer alle andere mogelijkheden van democratisch overleg mislukken, zit er niets anders op dan dat betrokken personen een volhardende actiegroep vormen die bereid is hun “Zaak” voor een onafhankelijke rechter te brengen.


Objectieven:

De beleidsvoerende instanties ertoe te brengen de manier waarop LEZ in Vlaanderen wordt ingevoerd te versoepelen —zoals in andere landen.

 • Vooral voorkomen dat een onbillijke handelswijze straks in gans Vlaanderen wordt toegepast.

Hoe pakken we dat aan ?

Eerst overtuigen we de rechter om de betrokken instanties (de federale minister en de Antwerpse burgemeester) op te dragen om, samen met ons en andere stakeholders, in overleg te gaan om de regelgeving aan te passen. Wanneer de minister en burgemeester niet willen meewerken, starten we een kortgeding waarin we de rechter vragen de huidige regelgeving buiten werking te stellen totdat er een nieuwe wordt voorgelegd die door alle partijen wordt gedragen.

 • Als de rechter oordeelt dat de LEZ regelgeving moet aangepast worden, dan komt de druk om een oplossing te vinden bij die minister & burgemeester te liggen … en kunnen we –eindelijk— in een democratisch overleg tot een behoorlijke regelgeving komen, die dan als voorbeeld voor de rest van Vlaanderen kan dienen.

Hoe overtuigen we een rechter?

De enige manier om bij een rechter gehoor te vinden is door behoorlijk bewijsmateriaal voor te leggen. Zo’n bewijsmateriaal kunnen we enkel aan de hand van jullie reëel autogebruik opmaken want dàt zijn gegevens die ons toelaten jullie luchtvervuiling juister te berekenen dan de door de overheid gehanteerde ruwe schattingen.
We nodigen dan ook alle in Vlaanderen en Brussel betrokken auto-eigenaars uit om vóór 26 november hun autogebruik toe te lichten.

Wie je bent en waar je woont, hoeven we niet te weten, maar een opgave van “hoe dikwijls, waar en hoeveel…”


Antwerp’s dient als pilootproject
en wordt straks …

… dé referentie voor Diest, Brugge, Leuven, Hasselt, Ieper, Tongeren, …
Eerst wordt de vervuilingsgraad van het autogebruik in Antwerpen in kaart gebracht en getoetst tegenover de luchtvervuiling vanwege de Ring, haven en industrie .
Om er rekening mee te houden dat de LEZ straks zal uitgebreid worden naar aangrenzende districten en gemeenten, werd er, totdat de Antwerpse gegevens verwerkt zijn, een voorlopige schatting gemaakt waaruit blijkt dat niet 8.000, maar eerder een 25.000 eigenaars in en rond de stad binnen de 3 jaar met hun wagen (soms maar 12 jaar oud = Euronorm 4) niet meer binnen mogen en zullen moeten verkopen.


Het is dus belangrijk dat betrokken eigenaars in gans Vlaanderen, zelfs diegenen die in de binnenstad of de grote periferie (tot 30km) van een mogelijke toekomstige LEZ wonen, NU hun autogebruik opgeven.

De analyses van al die gegevens zullen de kern vormen waarrond een argumentatie wordt opgebouwd waarmee we een rechter voor onze zaak kunnen winnen.


Wat
vandaag
voor
Antwerpen
wordt uit-
gedokterd
wordt straks
in gans
Vlaanderen
toegepast.
Autogebruik
HOE MEER GEGEVENS,
HOE OVERTUIGENDER
DE ARGUMENTATIE

Deel deze pagina